Hướng dẫn sử dụng app mobile Abatoba.Shop

 

 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

APP MOBILE ABATOBA.SHOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Chí Minh, 12/2021

 

 

Hướng dẫn đăng nhập app mobile Abatoba.Shop

Mở app AbatobaShop, điền đầy đủ tên miền, tài khoản và mật khẩu. Sau đó bấm “Đăng nhập”.

(Màn hình đăng nhập app AbatobaShop)

 

 

Phần 1: TÀI KHOẢN BÁN HÀNG

1. Tab Trang chủ

Chức năng này dùng để xem thống kê, doanh thu của các đơn hàng trong ngày, hôm qua, tuần này và tháng này. Ngoài ra, các sản phẩm bán chạy cũng sẽ được thể hiện ở đây.

Bấm vào biểu tượng  để truy cập vào tab trang chủ.

2. Tab thông báo

Chức năng này dùng để xem các thông báo như: Đơn đặt hàng vừa tạo, phiếu xuất, trạng thái đơn hàng, …

Bấm vào biểu tượng  để truy cập vào tab thông báo.

Bấm vào thẻ để xem chi tiết thông báo.

        

3. Tab Đơn hàng

Chức năng này dùng để theo dõi trạng thái đơn hàng và tạo đơn hàng mới.

Bấm vào biểu tượng  để truy cập vào tab đơn hàng.

Bấm vào thẻ đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng.

      

Kéo thẻ sang bên trái để thực hiện thao tác xóa đơn hàng.

Để tạo đơn hàng, bấm vào biểu tượng để tạo mới đơn hàng.

Để tạo đơn hàng gồm 3 bước:

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin khách hàng. Sau đó bấm “Bước tiếp theo” để chuyển sang bước 2.

Bước 2: Chọn sản phẩm và bấm vào biểu tượng  để xác nhận sản phẩm đã chọn.

Người dùng có thể kiểm tra lại danh sách sản phẩm đã chọn.

Kéo sản phẩm qua bên trái để xóa sản phẩm.

Sau khi kiểm tra xong bấm “Bước tiếp theo” để chuyển sang bước 3.

Nếu muốn thay đổi thông tin, bấm “Quay lại” để quay lại bước 1.

    

Bước 3: Người dùng điều chỉnh số lượng và giá ( nếu có).

Kéo sản phẩm qua trái để xóa sản phẩm chọn sai.

Bấm “Tạo đơn” để xác nhận tạo đơn hàng.

Nếu muốn kiểm tra hoặc thêm sản phẩm, bấm “Quay lại” để quay lại bước 2.

4. Tab sản phẩm

Chức năng này dùng để quản lý sản phẩm bao gồm: Tên sản phẩm, mã sản phẩm, loại sản phẩm, giá bán, …..

Bấm vào biểu tượng  để truy cập vào tab sản phẩm.

Bấm vào biểu tượng  để thêm mới sản phẩm. Sau khi điền đầy đủ thông tin bấm “Lưu” để hoàn tất.

    

Bấm vào biểu tượng  để chỉnh sửa thông tin sản phẩm.

    

Một sản phẩm có thể có nhiều giá bán khác nhau. Bấm vào “Danh sách giá” để áp dụng các giá bán cho sản phẩm.

Bấm vào biểu tượng  để chỉnh sửa giá bán.

Bấm vào biểu tượng  để thêm mới giá bán.

Sau khi xác nhận ngày áp dụng. Bấm “Lưu” để hoàn tất.

    

5. Tab nâng cao

Chức năng này dùng để xem thông tin tài khoản người dùng, báo cáo thông kê doanh thu, sản phẩm, …

Bấm vào biểu tượng  để truy cập vào tab nâng cao.

Bấm vào phần “Báo cáo thống kê” để xem báo cáo doanh thu, sản phẩm, …

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2: TÀI KHOẢN GIAO HÀNG/ TÀI XẾ

1. Tab đơn hàng

Chức năng này dùng để theo dõi những đơn hàng cần giao. Mỗi thẻ hiển thị một đơn hàng và bao gồm các thông tin như: Mã dơn, tên khách hàng, ngày tạo đơn, tổng tiền, tổng số lượng sản phẩm và trạng thái đơn hàng.

Trạng thái đơn hàng:

Đơn mới: Là đơn hàng vừa được lên và tài xế chưa nhận hàng tại kho.

Đang giao hàng: Tài xế đã nhận hàng tại kho và đang thực hiện giao dơn cho khách hàng.

Đã hoàn thành: Tài xế đã xác nhận giao hàng cho khách hàng và hoàn thành đơn.

Lọc đơn hàng theo thời gian: Tài xế bấm vào biểu tượng  để lọc các đơn hàng theo thời gian.

Chi tiết đơn hàng: Tài xế bấm vào đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng. Chi tiêt đơn hàng sẽ hiển thị các thông tin như: Mã đơn hàng, thời gian giao, nhận hàng, thông tin khách hàng, danh sách sản phẩm và thanh toán.

Thao tác hoàn tất nhận và giao hàng:

Bước 1: Bấm vào biểu tượng  để thêm ảnh khi nhận hàng tại kho.

Bước 2: Bấm biểu tượng  để xác nhận đã lấy hàng tại kho. Trạng thái đơn sẽ chuyển từ đơn mới sang đang giao hàng.

Bước 3: Tiếp tục bấm vào biểu tượng  để chụp ảnh giao hàng cho khách hàng.

Bước 4: Bấm vào biểu tượng  để xác nhận hoàn tất giao hàng. Trạng thái đơn sẽ chuyển từ đang giao hàng sang đã hoàn thành.

 

(Giao diện chi tiết đơn hàng)

2. Tab thông báo

Chức năng này dùng để hiển thị những thông báo khi tài xế được phân công giao hàng, xác nhận giao hàng.

Bấm vào biểu tượng  để xem các thông báo.

Bấm vào từng thẻ để xem chi tết đơn hàng.

    

3. Tab nâng cao

Chức năng này dùng để xem thông tin các nhân của tài xế, xem hướng dẫn sử dụng app và đăng xuất.

Bấm vào biểu tượng   để truy cập vào tab nâng cao.